Contributie

Met ingang van 1 april 2017 zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld.

De bedragen per kwartaal zijn:
Jeugd t/m 13 jaar €26,00
Jeugd 14 jaar t/m 17 jaar €35,50
Senioren vanaf 18 jaar €46,50
Ondersteunend lidmaatschap (o.a. voor langdurig geblesseerden) €12,50

 

Overige bedragen:
Eenmalige inschrijfkosten €8,00
Jaarlijkse bijdrage voor competitie spelende leden van BC Didam €30,00
 
Bondsbijdrage per jaar: Jeugd €21,00
Bondsbijdrage per jaar: Senioren €28,00
   
Aanvullende kosten indien betaling zonder automatisch incasso** €2,00
Administratiekosten bij niet tijdig betalen van contributie* €10,00

 

* Bij de eerste herinnering worden er geen administratiekosten berekend. Als daarna niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, zullen de administratiekosten in rekening worden gebracht.

** Inning met automatisch incasso start vanaf 1 januari 2018. Tot die tijd zullen er geen extra kosten worden berekend.

 

De contributie moet overgemaakt worden op het volgende rekeningnummer:NL94 INGB0003503908 te name van Badmintonclub Didam.

Het lidmaatschap kan alleen per kwartaal worden opgezegd. Dit moet gebeuren door een schriftelijke kennisgeving. Dit moet tenminste vier weken voor het begin van het op tet zeggen kwartaal in bezit zijn van de ledenadministratie via de mail, kijk op de contact-pagina voor het mailadres van het secretariaat.

 

Voor nadere informatie over de betalingen kunt u contact opnemen met Penningmeester van BC Didam via mail, kijk op de contact-pagina voor het mailadres van de penningmeester.

Probeer Badminton

probeerbadminton.nu
Lid worden?

Kom 2 keer gratis badmintonnen!
Meer informatie om lid te worden