Contributie

Met ingang van 23 maart 2023 zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld.

De bedragen per kwartaal zijn:
Contributie jeugd t/m 17 jaar, per kwartaal € 41,50
Contributie senioren vanaf 18 jaar, per kwartaal € 52,50
Contributie Ondersteunend lidmaatschap, per kwartaal € 12,50
   
Bondsbijdrage jeugd (per jaar, incasso per 1 januari) € 21,00
Bondsbijdrage senioren (per jaar, incasso per 1 januari) € 28,00
Bijdrage competitie spelende jeugd (per jaar, incasso per 1 oktober) € 30,00
Bijdrage competitiespelende recreanten (per jaar, incasso 1 oktober) € 30,00
Bijdrage competitiespelende senioren (per jaar, incasso 1 oktober) € 50,00
   

Lidmaatschappen worden alleen verwerkt bij een afgegeven machtiging voor een automatische incasso. Alle bedragen worden automatisch geïncasseerd.

* Bij de eerste herinnering worden er geen administratiekosten berekend. Als daarna niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, zullen de administratiekosten in rekening worden gebracht.

Bankrekening: NL94 INGB0003503908 te name van Badmintonclub Didam.

 

Opzegging lidmaatschap:

Het lidmaatschap kan alleen per kwartaal worden opgezegd. Opzegging schriftelijk, tenminste vier weken voor het begin van het op te zeggen kwartaal.

Voor nadere informatie over het lidmaatschap of betalingen kun je contact opnemen met de Penningmeester van BC Didam via mail.

 

Probeer Badminton

probeerbadminton.nu
Lid worden?

Kom 2 keer gratis badmintonnen!
Meer informatie om lid te worden