Lid Worden?

Iedereen vanaf 7 jaar mag lid worden van BC Didam. Nieuwe leden mogen ter kennismaking twee keer gratis meespelen. De eerste twee trainingen zal BC Didam zorgen dat er leenrackets aanwezig zijn. Na twee keer kun je een aanmeldformulier opvragen bij de penningmeester of hier downloaden)

Het mailadres vind je op de contact-pagina.

 

De jeugd en de volwassenen spelen op dinsdagavond in de Muizenberg en op woensdag in 't Raland.

 

Dinsdag (de Muizenberg)

Op dinsdag om 19:00 uur begint de jeugdtraining, om 20:00 uur de recreantentraining en om 20:45 uur de seniorentraining. Daarnaast kan op dinsdag door leden vanaf 18 jaar vanaf 19:00 uur vrij gespeeld worden in rondes van 20 minuten door middel van een afhangsysteem.

 

Woensdag ('t Raland)

Op woensdag traint de beginnende jeugd op 18:30 uur, de gevorderde jeugd om 19:30 uur. De seniorentraining start om 21:30 uur.

 

 

Betaling eerste contributie:

Contributie wordt geïncasseerd door middel van een automatisch incasso. In de bevestigingsbrief van je aanmelding staat meer informatie over de bedragen en het moment van incasseren.

Naast het lidmaatschap van onze club, is badmintonclub Didam verplicht om je aan te melden bij Badminton Nederland. Dit is de Nederlandse Badminton Bond. De bondscontributie moet door de vereniging aan het begin van het lopende jaar voor een heel jaar aan Badminton Nederland worden voldaan. Door Badminton Nederland is een WAO-ongevallenverzekering afgesloten.

Ga naar de contributie bedragen.

 

Open het aanmeldingsformulier en lees de Algemene Voorwaarden door en meld je aan bij de vereniging.

Lid worden?

Kom 2 keer gratis badmintonnen!
Meer informatie om lid te worden