Preventiebeleid seksuele intimidatie

Als Badmintonclub Didam willen we alle leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. We willen een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel!

Een aantal maatregelen zijn opgesteld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Hieronder de verschillende maatregelen die we hebben bij Badmintonclub Didam.

 

Aannamebeleid:

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilliger/trainer wordt een aantal stappen doorlopen om te weten wie er met de jeugdleden in aanmerking komt. Hieronder beschreven een aantal stappen die zowel bij het aannemen van een vrijwilliger/trainer en in de periode daarna.

  • Een kennismakingsgesprek.
  • Referenties checken (vereniging bellen waar de trainer vandaan komt).
  • De jeugdtrainers zijn bevoegd om met minderjarigen om te gaan en hebben hiervoor de juiste papieren.
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen en dit elke 3-5 jaar herhalen. De trainers en Jeugd Commissie leden worden vanuit de vereniging benaderd om een VOG aan te vragen.

Gedragsregels

Voor de vrijwilligers en trainers gelden de gedragsregels die zijn opgesteld door de nationale sportbonden.  Deze gedragsregels zijn te vinden op een aparte pagina

 

Vertrouwenspunt

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Kik hier voor uitleg over het Vertrouwenspunt Sport.

 

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut ), klik hier voor informatie op de website of stuur een e-mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Lid worden?

Kom 2 keer gratis badmintonnen!
Meer informatie om lid te worden